Materiály

Prednášky, publikačná činnosť, bezpečnosť IKT, návody pre GNU/Linux a mobilné platformy...

Akademická činnosť

v rámci RKCMBF UK
Niektoré výzvy informačnej spoločnosti v oblasti morálnej teológie [pdf]
[príspevok v recenzovanom zborníku vedecko-výskumných prác z doktorandskej konferencie RKCMBF UK]
Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi [pdf]
[licenciátska práca, RKCMBF UK, 2017]
Kritický pohľad na virtuálny svet.
Výzvy a riziká rodiacej sa informačnej spoločnosti
[pdf]
[štúdia publikovaná v recenzovanom vedeckom časopise ACTA 2/2016]
Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva
[diplomová práca, RKCMBF UK, 2000]

Publikačná činnosť

predovšetkým médiá, spoločnosť a viera
Články a blog na portáli Christ-Net.Sk
Reminiscencie na pastiersky list k referendu
Svet po... fenomén WikiLeaks, Cablegate a dôsledky pre moderný svet
Manželstvo z rozumu alebo z lásky?
Jáchyme, hoď ho do stroje...
Internetová brána na evanjeliových stĺpoch
[pdf, rozhovor v Katolíckych novinách]
Areopág nového veku
Internet – nové fórum na ohlasovanie evanjelia
[prednesené na seminári: Potrebujeme mediálnu výchovu?]
Nové dimenzie: www.christ-net.sk
[pdf - celé číslo, téma čísla: Cirkev a médiá]

Publikačná činnosť - IKT

informačné a komunikačné technológie
Slobodný softvér (priebežne aktualizované)
Využívanie obrázkov, fotografií a iných materiálov z rôznych zdrojov (priebežne aktualizované)
Ochrana osobných údajov / GDPR v cirkevnom prostredí [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2017 v Bratislave v rámci asociovaného podujatia Ecclesia - digitalizácia cirkvi]
Aktuálny stav elektronizácie procesov a informačnej bezpečnosti v cirkevnom prostredí [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2017 v Bratislave v rámci asociovaného podujatia Ecclesia - digitalizácia cirkvi]
Dá sa to aj inak - Dôveryhodná elektronická komunikácia [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2015 v Bratislave v sekcii Ecclesia - portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi]
Vytvorenie spoľahlivo fungujúcej infraštruktúry [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2014 v Bratislave v sekcii Informatizácia administratívnych procesov Katolíckej cirkvi]
Úspešné nasadenie NOWS a IDM na ABÚ v Bratislave [pdf]
[prednesené na Novell Mobile Life Tour 2013 v Bratislave a v Košiciach]
Terminálové služby MS Windows a GNU/Linux [pdf]
[prednesené na IT seminári Dni IIKS 2006]
Open-source alternatíva [pdf]
[prednesené na IT seminári KBS]
Je protokol WAP bezpečný?
[článok v časopise eFocus]
Novinky a wiki záznamy na abclinuxu.cz
Krátke návody pre GNU/Linux a mobilné platformy.

Bezpečnosť

Online bezpečnosť (priebežne aktualizované)
Bezpečné e-maily (priebežne aktualizované)
Zabezpečenie počítača (priebežne aktualizované)
Zásady bezpečnosti pri spravovaní webových stránok (priebežne aktualizované)
Viaceré návody z oblasti technického zabezpečenia počítačovej bezpečnosti sa nachádzajú v časti Návody pre GNU/Linux.

Návody pre GNU/Linux

primárne vytvorené pre distribúciu GNU/Linux Fedora
Konfigurácia a oživenie integrovaného LTE modemu LT4132 (HP EliteBook 830 G5, Fedora 28/30)
Konfigurácia pripojenia IPSec VPN klienta (NetworkManager) na Sophos XG Firewall
Šifrované súbory a diskové oddiely
Šifrované pripojenie vzdialeného diskového oddielu
Obnova hlavného zavádzača Grub 2 po inštalácii MS Windows
Ako skenovať s HP LJ CM1312 MFP
Ako nastaviť TOR klienta
Konfigurácia pripojenia VPN klienta (NetworkManager/vpnc) na Netgear ProSafe Firewall SRX5308, resp. na Netgear ProSecure Unified Threat Management UTM9S
Fedora 21: Optimalizácia pre SSD
primárne vytvorené pre distribúciu GNU/Linux CentOS
Obrana proti DoS/DDoS útokom typu Slowloris
Inštalácia grafického prostredia GNOME na CentOS 6 Minimal
neaktuálne (už pomaly história:-)
Palm T2: Nastavenie sieťovej (ppp) synchronizácie cez bluetooth
Sony Ericsson GC85: sieťové pripojenie prostredníctvom EDGE
Nokia E60: sieťové pripojenie prostredníctvom EDGE/3G
Manuálna inštalácia slovníka pre OpenOffice.org 1.1
Konvertovanie MySQL databáz z verzie 3.23 do 5.0
Pripájanie SD karty cez radič TI PCIxx21
Inštalácia Compiz Fusion na Fedore 8

Návody pre MeeGo

vytvorené pre mobilný operačný systém MeeGo (Nokia N9)
Inštalácia systému (firmware flashing) na nefunkčnú Nokiu N9
Inštalácia Cisco VPN klienta (vpnc) na Nokiu N9
Oprava poškodenej/nefunčnej synchronizácie emailov