Homílie a kázne

Úvodná stránka      Aktuálny rok  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Bratislava - Notre Dame

20. január 2022

19. január 2022

18. január 2022

17. január 2022

15. január 2022

14. január 2022

13. január 2022

12. január 2022

11. január 2022

10. január 2022

9. január 2022 - Krst Krista Pána

8. január 2022

7. január 2022 + prvopiatková pobožnosť

6. január 2022 - Zjavenie Pána

5. január 2022 - Zjavenie Pána (vigília)

4. január 2022

3. január 2022

2. január 2022 - 2. nedeľa po Narodení Pána

1. január 2022 - Bohorodičky Panny Márie