Homílie a kázne

Úvodná stránka      Aktuálny rok  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013


Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Bratislava - Notre Dame

26. január 2021

25. január 2021

24. január 2021 - 3. nedeľa v cezročnom období (nedeľa Božieho slova)

23. január 2021

22. január 2021

21. január 2021

20. január 2021

19. január 2021

18. január 2021

17. január 2021 - 2. nedeľa v cezročnom období

16. január 2021

16. január 2021

15. január 2021

14. január 2021

13. január 2021

12. január 2021

11. január 2021

10. január 2021 - nedeľa Krstu Krista Pána

9. január 2021 - bl. Alexie Le Clerc

8. január 2021

7. január 2021

6. január 2021 - Zjavenie Pána

5. január 2021

4. január 2021

3. január 2021 - 2. nedeľa po Narodení Pána

2. január 2021

1. január 2021 - Bohorodičky Panny Márie