Technológie v službe evanjelia

Katolícky kňaz, učiteľ IKT, správca linuxových systémov a počítačových sietí, technologický manažér, expert v oblasti informačnej bezpečnosti, nadšenec open-source, umelej inteligencie a vedy. Má viac ako 25 rokov skúseností s IKT a je jedným z expertov Katolíckej cirkvi v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačnej spoločnosti i komplexných počítačových a sieťových technológií.

Catholic priest, ICT teacher, GNU/Linux and network administrator, technology manager, cyber security expert, open-source, AI and science enthusiast. He has more then 25 years of experience with ICT and is one of the Church experts on cyber security, information society and complex computer and network technologies.


Technologické projekty

Návrh, implementácia a správa technológií v oblasti infraštruktúry a softvérových riešení:
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
Ecclesia - portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi
Arcibiskupský úrad v Bratislave


Ochrana osobných údajov (GDPR) a kybernetická bezpečnosť (NIS)

KBS - technologické aspekty ochrany osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi
Skupina IKT - vedenie pracovnej skupiny IKT pri Konferencii biskupov Slovenska

Projekty v rámci Christ-Net.Sk

IT Platforma pre kresťanské webové projekty, diecézy, farnosti a rehole.


Technická podpora

Technická podpora pre viac ako päťsto projektov realizovaných na platforme OZ Christ-Net.Sk (samostatné projekty i webové stránky v rámci projektov Fara.Sk a Rehola.Sk).


Informačná bezpečnosť

Návrh, implementácia a správa bezpečnostných riešení, riešenie bezpečnostných incidentov.


Informačná spoločnosť

Pedagogická a výskumná činnosť v oblasti rodiacej sa informačnej spoločnosti, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie v kontexte základných práv, slobôd a duchovného života.

Materiály

Prednášky, príhovory, publikačná činnosť, bezpečnosť IKT, návody pre GNU/Linux a mobilné platformy.

Prednášky na RKCMBF UK

K-UNE1-050 - Informačné a komunikačné technológie (1)
K-UNE1-055 - Informačné a komunikačné technológie (2)
K-KT62-094/15 - Kancelaristika: elektronizácia, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Príhovory (homílie a kázne)

Kázne v Bratislave - Notre Dame

Akademická činnosť

Niektoré výzvy informačnej spoločnosti v oblasti morálnej teológie [pdf]
[príspevok v recenzovanom zborníku vedecko-výskumných prác z doktorandskej konferencie RKCMBF UK]
Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi [pdf]
[licenciátska práca, RKCMBF UK, 2017]
Kritický pohľad na virtuálny svet.
Výzvy a riziká rodiacej sa informačnej spoločnosti
[pdf]
[štúdia publikovaná v recenzovanom vedeckom časopise ACTA 2/2016]
Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva
[diplomová práca, RKCMBF UK, 2000]

Publikačná činnosť

predovšetkým médiá, spoločnosť a viera
Články a blog na portáli Christ-Net.Sk
Reminiscencie na pastiersky list k referendu
Svet po... fenomén WikiLeaks, Cablegate a dôsledky pre moderný svet
Manželstvo z rozumu alebo z lásky?
Jáchyme, hoď ho do stroje...
Internetová brána na evanjeliových stĺpoch
[pdf, rozhovor v Katolíckych novinách]
Areopág nového veku
Internet – nové fórum na ohlasovanie evanjelia
[prednesené na seminári: Potrebujeme mediálnu výchovu?]
Nové dimenzie: www.christ-net.sk
[pdf - celé číslo, téma čísla: Cirkev a médiá]

Publikačná činnosť - IKT

informačné a komunikačné technológie
Slobodný softvér (priebežne aktualizované)
Využívanie obrázkov, fotografií a iných materiálov z rôznych zdrojov (priebežne aktualizované)
Ochrana osobných údajov / GDPR v cirkevnom prostredí [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2017 v Bratislave v rámci asociovaného podujatia Ecclesia - digitalizácia cirkvi]
Aktuálny stav elektronizácie procesov a informačnej bezpečnosti v cirkevnom prostredí [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2017 v Bratislave v rámci asociovaného podujatia Ecclesia - digitalizácia cirkvi]
Dá sa to aj inak - Dôveryhodná elektronická komunikácia [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2015 v Bratislave v sekcii Ecclesia - portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi]
Vytvorenie spoľahlivo fungujúcej infraštruktúry [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2014 v Bratislave v sekcii Informatizácia administratívnych procesov Katolíckej cirkvi]
Úspešné nasadenie NOWS a IDM na ABÚ v Bratislave [pdf]
[prednesené na Novell Mobile Life Tour 2013 v Bratislave a v Košiciach]
Terminálové služby MS Windows a GNU/Linux [pdf]
[prednesené na IT seminári Dni IIKS 2006]
Open-source alternatíva [pdf]
[prednesené na IT seminári KBS]
Je protokol WAP bezpečný?
[článok v časopise eFocus]
Novinky a wiki záznamy na abclinuxu.cz
Krátke návody pre GNU/Linux a mobilné platformy.

Bezpečnosť

Online bezpečnosť (priebežne aktualizované)
Bezpečné e-maily (priebežne aktualizované)
Zabezpečenie počítača (priebežne aktualizované)
Zásady bezpečnosti pri spravovaní webových stránok (priebežne aktualizované)
Viaceré návody z oblasti technického zabezpečenia počítačovej bezpečnosti sa nachádzajú v časti Návody pre GNU/Linux.

Návody pre GNU/Linux

primárne vytvorené pre distribúciu GNU/Linux Fedora
Konfigurácia a oživenie integrovaného LTE modemu LT4132 (HP EliteBook 830 G5, Fedora 28/30)
Konfigurácia pripojenia IPSec VPN klienta (NetworkManager) na Sophos XG Firewall
Šifrované súbory a diskové oddiely
Šifrované pripojenie vzdialeného diskového oddielu
Obnova hlavného zavádzača Grub 2 po inštalácii MS Windows
Ako skenovať s HP LJ CM1312 MFP
Ako nastaviť TOR klienta
Konfigurácia pripojenia VPN klienta (NetworkManager/vpnc) na Netgear ProSafe Firewall SRX5308, resp. na Netgear ProSecure Unified Threat Management UTM9S
Fedora 21: Optimalizácia pre SSD
primárne vytvorené pre distribúciu GNU/Linux CentOS
Obrana proti DoS/DDoS útokom typu Slowloris
Inštalácia grafického prostredia GNOME na CentOS 6 Minimal
neaktuálne (už pomaly história:-)
Palm T2: Nastavenie sieťovej (ppp) synchronizácie cez bluetooth
Sony Ericsson GC85: sieťové pripojenie prostredníctvom EDGE
Nokia E60: sieťové pripojenie prostredníctvom EDGE/3G
Manuálna inštalácia slovníka pre OpenOffice.org 1.1
Konvertovanie MySQL databáz z verzie 3.23 do 5.0
Pripájanie SD karty cez radič TI PCIxx21
Inštalácia Compiz Fusion na Fedore 8

Návody pre MeeGo

vytvorené pre mobilný operačný systém MeeGo (Nokia N9)
Inštalácia systému (firmware flashing) na nefunkčnú Nokiu N9
Inštalácia Cisco VPN klienta (vpnc) na Nokiu N9
Oprava poškodenej/nefunčnej synchronizácie emailov

Curriculum vitae

Rok a miesto narodenia

1969, Slovensko

Vzdelanie

1987 - 1992
Elektrotechnická fakulta, Slovenská technická univerzita
Promovaný v odbore Technická kybernetika (titul Ing.)
Téma diplomovej práce: Spracovanie obrazu metódami matematickej morfológie
(práca získala cenu rektora STU za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu)
1995 - 2000
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského
Promovaný v odbore Katolícka teológia (titul Mgr.)
Téma diplomovej práce: Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva
2004 - 2005
Cisco Certified Networking Associate
Networking Basics, Routers and Routing Basics, Switching Basics and Intermediate Routing, WAN Technologies
2010 - 2017
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského
Licenciát v odbore Katolícka teológia (titul ThLic.)
Téma licenciátskej práce: Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi [pdf]
2019 - 2020
University of Helsinki and Reaktor
Artificial intelligence courses: Elements of AI and Building AI.

Doterajšie pôsobenie

1991 - 1995: softvérový vývojár
1999 až doteraz: správca IT na RKCMBF UK
2000 až doteraz (in aeternum:-): katolícky kňaz
2008 až doteraz (s prestávkami): pedagóg na RKCMBF UK
2011 až doteraz: správca IT na ABÚ v Bratislave
2012 až doteraz: technologický manažér IT projektov Bratislavskej arcidiecézy a Konferencie biskupov Slovenska

Odborné znalosti

Informačná spoločnosť
Katolícka teológia
Administrácia serverov GNU/Linux a MS Windows
Informačná a kybernetická bezpečnosť
Ochrana osobných údajov v oblasti
elektronických informačných systémov
Návrh, realizácia a správa sietí TCP/IP
Vývoj softvéru v C/C++, PHP, SQL

Členstvo v odborných organizáciách

Člen Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB)

Kontakt

Na šifrovanú a elektronicky podpísanú komunikáciu je možné využiť elektronický podpis podľa štandardu S/MIME alebo GPG/PGP. Pre nadviazanie zabezpečenej komunikácie použite môj verejný GPG/PGP kľúč alebo mi pošlite email podpísaný elektronickým podpisom podľa štandardu S/MIME na adresu:
peter@santavy.sk

Aktuálne informácie a postrehy uvádzam na Twitteri.

Prehlásenie
Používam legálny software -> používam slobodný software
OpenSource - slobodný a legálny

Licencia
Tento web je zverejnený pod všeobecnou verziou licencie Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.