Technológie v službe evanjelia


Technologické projekty

Návrh, implementácia a správa technológií v oblasti infraštruktúry a softvérových riešení:
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
Ecclesia - informačná a komunikačná platforma Cirkvi
Arcibiskupský úrad v Bratislave


Projekty v rámci Christ-Net.Sk

IT Platforma pre kresťanské webové projekty, diecézy, farnosti a rehole.


Webové stránky

Christ-Net.Sk, Bratislavská arcidiecéza, Bratislava - Podhradie


Technická podpora

Technická podpora pre viac ako päťsto projektov realizovaných na platforme OZ Christ-Net.Sk (samostatné projekty i webové stránky v rámci projektov Fara.Sk a Rehola.Sk).


Informačná bezpečnosť

Návrh, implementácia a správa bezpečnostných riešení, riešenie bezpečnostných incidentov.


Informačná spoločnosť

Pedagogická a výskumná činnosť v oblasti rodiacej sa informačnej spoločnosti v kontexte základných práv, slobôd a duchovného života.

Materiály

Prednášky, príhovory, publikačná činnosť, bezpečnosť IKT, návody pre GNU/Linux a mobilné platformy.

Prednášky na RKCMBF UK

K-UNE1-050 - Informačné a komunikačné technológie (1)
K-UNE1-055 - Informačné a komunikačné technológie (2)
K-KT62-094/15 - Kancelaristika: elektronizácia, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Príhovory (homílie a kázne)

Kázne v Bratislave - Podhradí

Akademická činnosť

Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi [pdf]
[licenciátska práca, RKCMBF UK, 2017]
Kritický pohľad na virtuálny svet.
Výzvy a riziká rodiacej sa informačnej spoločnosti
[pdf]
[štúdia publikovaná vo vedeckom časopise ACTA 2/2016]
Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva
[diplomová práca, RKCMBF UK, 2000]

Publikačná činnosť

predovšetkým médiá, spoločnosť a viera
Články a blog na portáli Christ-Net.Sk
Reminiscencie na pastiersky list k referendu
Svet po... fenomén WikiLeaks, Cablegate a dôsledky pre moderný svet
Manželstvo z rozumu alebo z lásky?
Jáchyme, hoď ho do stroje...
Internetová brána na evanjeliových stĺpoch
[pdf, rozhovor v Katolíckych novinách]
Areopág nového veku
Internet – nové fórum na ohlasovanie evanjelia
[prednesené na seminári: Potrebujeme mediálnu výchovu?]
Nové dimenzie: www.christ-net.sk
[pdf - celé číslo, téma čísla: Cirkev a médiá]

Publikačná činnosť - IKT

informačné a komunikačné technológie
Slobodný softvér (priebežne aktualizované)
Využívanie obrázkov, fotografií a iných materiálov z rôznych zdrojov (priebežne aktualizované)
Dá sa to aj inak - Dôveryhodná elektronická komunikácia [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2015 v Bratislave v sekcii Ecclesia - portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi]
Vytvorenie spoľahlivo fungujúcej infraštruktúry [pdf]
[prednesené na medzinárodnej konferencii ITAPA 2014 v Bratislave v sekcii Informatizácia administratívnych procesov Katolíckej cirkvi]
Úspešné nasadenie NOWS a IDM na ABÚ v Bratislave [pdf]
[prednesené na Novell Mobile Life Tour 2013 v Bratislave a v Košiciach]
Terminálové služby MS Windows a GNU/Linux [pdf]
[prednesené na IT seminári Dni IIKS 2006]
Open-source alternatíva [pdf]
[prednesené na IT seminári KBS]
Je protokol WAP bezpečný?
[článok v časopise eFocus]
Novinky a wiki záznamy na abclinuxu.cz
Krátke návody pre GNU/Linux a mobilné platformy.

Bezpečnosť

Online bezpečnosť (priebežne aktualizované)
Bezpečné e-maily (priebežne aktualizované)
Zabezpečenie počítača (priebežne aktualizované)
Zásady bezpečnosti pri spravovaní webových stránok (priebežne aktualizované)
Viaceré návody z oblasti technického zabezpečenia počítačovej bezpečnosti sa nachádzajú v časti Návody pre GNU/Linux.

Návody pre GNU/Linux

primárne vytvorené pre distribúciu GNU/Linux Fedora
Konfigurácia pripojenia IPSec VPN klienta (NetworkManager) na Sophos XG Firewall
Šifrované súbory a diskové oddiely
Šifrované pripojenie vzdialeného diskového oddielu
Obnova hlavného zavádzača Grub 2 po inštalácii MS Windows
Ako skenovať s HP LJ CM1312 MFP
Ako nastaviť TOR klienta
Konfigurácia pripojenia VPN klienta (NetworkManager/vpnc) na Netgear ProSafe Firewall SRX5308, resp. na Netgear ProSecure Unified Threat Management UTM9S
Fedora 21: Optimalizácia pre SSD
primárne vytvorené pre distribúciu GNU/Linux CentOS
Obrana proti DoS/DDoS útokom typu Slowloris
Inštalácia grafického prostredia GNOME na CentOS 6 Minimal
neaktuálne (už pomaly história:-)
Palm T2: Nastavenie sieťovej (ppp) synchronizácie cez bluetooth
Sony Ericsson GC85: sieťové pripojenie prostredníctvom EDGE
Nokia E60: sieťové pripojenie prostredníctvom EDGE/3G
Manuálna inštalácia slovníka pre OpenOffice.org 1.1
Konvertovanie MySQL databáz z verzie 3.23 do 5.0
Pripájanie SD karty cez radič TI PCIxx21
Inštalácia Compiz Fusion na Fedore 8

Návody pre MeeGo

vytvorené pre mobilný operačný systém MeeGo (Nokia N9)
Inštalácia systému (firmware flashing) na nefunkčnú Nokiu N9
Inštalácia Cisco VPN klienta (vpnc) na Nokiu N9
Oprava poškodenej/nefunčnej synchronizácie emailov

Curriculum vitae

Rok a miesto narodenia

1969, Slovensko

Vzdelanie

1987 - 1992
Elektrotechnická fakulta, Slovenská technická univerzita
Promovaný v odbore Technická kybernetika (titul Ing.)
Téma diplomovej práce: Spracovanie obrazu metódami matematickej morfológie
1995 - 2000
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského
Promovaný v odbore Katolícka teológia (titul Mgr.)
Téma diplomovej práce: Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva
2004 - 2005
Cisco Certified Networking Associate
Networking Basics, Routers and Routing Basics, Switching Basics and Intermediate Routing, WAN Technologies
2010 - 2017
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského
Licenciát v odbore Katolícka teológia (titul ThLic.)
Téma licenciátskej práce: Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi [pdf]

Doterajšie pôsobenie

1991 - 1995: softvérový vývojár
1999 až doteraz: správca IT na RKCMBF UK
2000 až doteraz (in aeternum:-): katolícky kňaz
2008 až doteraz (s prestávkami): pedagóg na RKCMBF UK
2011 až doteraz: správca IT na ABÚ v Bratislave
2012 až doteraz: technologický manažér platformy Ecclesia

Odborné znalosti

Informačná spoločnosť
Katolícka teológia
Administrácia serverov GNU/Linux a MS Windows
Informačná a kybernetická bezpečnosť
Návrh, realizácia a správa sietí TCP/IP
Vývoj softvéru v C/C++, PHP, SQL

Členstvo v odborných organizáciách

Člen Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť (SASIB)

Kontakt

Na šifrovanú a elektronicky podpísanú komunikáciu je možné využiť elektronický podpis podľa štandardu S/MIME. Pre nadviazanie zabezpečenej komunikácie mi pošlite email podpísaný elektronickým podpisom podľa štandardu S/MIME na adresu:
peter@santavy.sk

Aktuálne informácie a postrehy uvádzam na Twitteri.

Prehlásenie
Používam legálny software -> používam slobodný software
OpenSource - slobodný a legálny

Licencia
Tento web je zverejnený pod všeobecnou verziou licencie Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.