Technológie v službe evanjelia

Katolícky kňaz, správca linuxových systémov a počítačových sietí, expert v oblasti kybernetickej bezpečnosti, nechtiac technologický manažér a príležitostný učiteľ IKT (informačných a komunikačných technológií).
Má viac ako 25 rokov skúseností s IKT a je jedným z odborníkov Katolíckej cirkvi v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačnej spoločnosti i komplexných počítačových systémov a sieťových technológií.
Fenoménu umelej inteligencie sa venuje s osobitným zreteľom na oblasť kybernetickej bezpečnosti, etiky a informačnej spoločnosti.

Catholic priest, GNU/Linux and computer network administrator, cybersecurity expert, (unintentionally) technology manager and occasional ICT (Information and Communication Technology) teacher.
He has over 25 years of ICT experience and is one of the Catholic Church's experts in cyber security, the information society and complex computer systems and network technologies.
He has worked on the phenomenon of artificial intelligence with a particular focus on cybersecurity, ethics and the information society.


Technologické riešenia

Návrh, implementácia a správa technológií v oblasti infraštruktúry a softvérových riešení:
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
Ecclesia - portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi
Arcibiskupský úrad v Bratislave


Ochrana osobných údajov (GDPR) a kybernetická bezpečnosť (NIS)

KBS - technologické aspekty ochrany osobných údajov
a kybernetickej bezpečnosti v prostredí Katolíckej cirkvi
Vedenie celoslovenskej Skupiny IKT pri Konferencii biskupov Slovenska


Projekty v rámci Christ-Net.Sk

Dobrovoľnícka IT platforma pre kresťanské webové projekty, diecézy, farnosti a rehole.Informačná bezpečnosť

Návrh, implementácia a správa bezpečnostných riešení, riešenie bezpečnostných incidentov.


Informačná spoločnosť

Pedagogická a výskumná činnosť v oblasti rodiacej sa informačnej spoločnosti, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie v kontexte základných práv, slobôd a duchovného života.


Umelá inteligencia

Výskumná činnosť v oblasti bezpečnosti a etiky súčasných systémov umelej inteligencie i viacerých teoretických aspektov všeobecnej umelej inteligencie smerujúcej k superinteligencii.

Materiály

Prednášky, príhovory, publikačná činnosť, bezpečnosť IKT, návody pre GNU/Linux a mobilné platformy...

Novinky

Monografia Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?

Prednášky na RKCMBF UK

K-UNE1-050 - Informačné a komunikačné technológie (1)
K-UNE1-055 - Informačné a komunikačné technológie (2)
K-KT62-094/15 - Kancelaristika: elektronizácia, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Príhovory (homílie a kázne)

Kázne v Bratislave - Notre Dame

Akademická činnosť

Prehľad publikačnej činnosti v EVIPUBe Univerzity Komenského
Osobný profil na portáli Akademia.edu
Záverečné práce sú k dispozícii na prevzatie v časti Vzdelanie alebo v Centrálnom registri záverečných prác.

Ďalšie materiály na prevzatie (predovšetkým staršie prednášky, publikačná činnosť, bezpečnosť IKT, návody pre GNU/Linux a mobilné platformy, atď.) sú k dispozícii na samostatnej stránke.

Curriculum vitae

Rok a miesto narodenia

1969, Slovensko

Vzdelanie

1987 - 1992
Elektrotechnická fakulta, Slovenská technická univerzita
Promovaný v odbore Technická kybernetika (titul Ing.)
Diplomová práca: Spracovanie obrazu metódami matematickej morfológie
(práca získala cenu rektora STU za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu)
1995 - 2000
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského
Promovaný v odbore Katolícka teológia (titul Mgr.)
Diplomová práca: Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva
2010 - 2017
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského
Licenciát v odbore Katolícka teológia (titul ThLic.)
Licenciátska práca: Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi
[dostupné v CRZP i priamo na prevzatie v pdf]
2017 - 2022
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského
Doktorát v odbore teológia (titul PhD.)
Dizertačná práca (interdisciplinárna): Etické výzvy a morálne aspekty súčasných systémov umelej inteligencie
[dostupné v CRZP i priamo na prevzatie v pdf]

Doplnkové vzdelanie

2004 - 2005
Cisco Certified Networking Associate
Networking Basics, Routers and Routing Basics, Switching Basics and Intermediate Routing, WAN Technologies
2019 - 2020
University of Helsinki and Reaktor
Artificial intelligence courses: Elements of AI and Building AI.

Doterajšie pôsobenie

1991 - 1995: softvérový vývojár
1994 - 1997: vedenie špeciálnych kurzov vývoja softvéru v oblasti spracovania obrazu na FEI STU
1999 až doteraz: fakultný správca IT a vedúci Centra IT na RKCMBF UK
2000 až doteraz (in aeternum:-): katolícky kňaz
2008 až doteraz (s prestávkami): hosťujúce prednášky a výskumná činnosť na RKCMBF UK
2011 až doteraz: vedúci Centra IT Bratislavskej arcidiecézy
2012 až doteraz: technologický konzultant niektorých IT projektov Konferencie biskupov Slovenska
2018 až doteraz: člen DPO (Zodpovedná osoba) - tímu ochrany osobných údajov KBS

Odborné znalosti

Katolícka teológia
Informačná spoločnosť

Informačná a kybernetická bezpečnosť
Umelá inteligencia (osobitne etika a bezpečnosť)
Ochrana osobných údajov v oblasti
elektronických informačných systémov
Administrácia serverov GNU/Linux a MS Windows
Návrh, realizácia a správa sietí TCP/IP
Vývoj softvéru

Členstvo v odborných organizáciách

Člen Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB)
Člen Európskej aliancie pre umelú inteligenciu (European AI Alliance)

Kontakt

Na šifrovanú a elektronicky podpísanú komunikáciu je možné využiť elektronický podpis podľa štandardu S/MIME alebo OpenPGP/GPG (môj verejný pgp/gpg kľúč).

Aktuálne informácie a postrehy uvádzam na Twitteri.

Prehlásenie
Používam legálny software -> používam slobodný software
OpenSource - slobodný a legálny

Licencia
Tento web je zverejnený pod všeobecnou verziou licencie Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.