Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Učebnica informačnej bezpečnosti III.

 

ZEMAN, M., CHROMEK, D., ŠANTAVÝ, P., ŠŤAVINOVÁ, I., ÚRODA, J.

Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá

Tretia časť

Book cover

 

Oznámenie o vydaní učebnice na stránka OZ Preventista...

 

Vydavateľ

OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu, 2024.
Prvé vydanie. Rozsah: 248 strán.
ISBN 978-80-974436-5-8, EAN 9788097443658 (paperback)
ISBN 978-80-974436-6-5, EAN 9788097443665 (pdf)

Moja autorská časť: 66 strán, 4.2 AH.
 

Dostupnosť

Učebnica je dostupná distribučnými kanálmi OZ Preventista a neskôr bude voľne dostupná i v Knižnici OZ Preventista.
 

O učebnici

Ide o tretiu časť učebnice informačnej bezpečnosti určenej pre stredné odborné školy a gymnáziá.
Táto časť prináša v prvom rade rozšírenie informácií o dynamicky sa rozvíjajúcich rizikách, akými sú metódy sociálnej manipulácie a na týchto metódach postavené útoky.
Na predošlé dve časti nadväzuje učebnica radom ďalších tém potrebných pre pochopenie kontextu kybernetickej bezpečnosti v rozsahu, ktorý autori považujú za potrebné pre cyklus učebníc.
Medzi dominantné témy, ktoré si učebnica kladie za cieľ naučiť čitateľa, patrí problematika riadenia rizík. Značnú časť učebnice tiež venujeme vysvetľovaniu problematiky cloud technológií, samozrejme, so zreteľom na bezpečnosť. Dôležitou témou, v ktorej prehlbujeme znalosti získané z predošlých učebníc, je téma aplikačnej bezpečnosti.
Nárast aplikácií umelej inteligencie (AI) v praxi a s ňou spojených rizík úplne prirodzene zakotvil aj v našej učebnici, kde sa venujeme detailnému vysvetľovaniu princípov AI, ako aj rizikám využívania týchto technológií.
Túžbou autorského tímu i vydavateľa učebnice je prispieť k zvyšovaniu kompetencií študentov, pedagógov a verejnosti v témach informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Učebnica nadväzuje na pred prvé dve časti - Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá I. a Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá II., ktoré sú v súčasnosti spolu s metodickými príručkami voľne dostupné v knižnici OZ Preventista.

[Knihy]

Publikované/aktualizované dňa 27.04.2024