Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Prednášky na tému umelej inteligencie

Vydanie knihy Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? bolo impulzom pre niekoľko prednášok na témy, ktorým sa publikácia venuje:

 

Môže nám umelá inteligencia prerásť cez hlavu?

Celofakultná prednáška na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa v rámci tzv. Fakultných štvrtkov uskutočnila 1. decembra 2022.

 

Umelá inteligencia, dobrý sluha a zlý pán?

Vedecko-popularizačná prednáška pre študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a širokú verejnosť, ktorá sa uskutoční 21. marca 2023 na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.

Kompletná prezentácia k prednáške.

Publikované/aktualizované dňa 28.04.2023