Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Sprievodca ChatGPT pre pedagógov

Generatívne systémy umelej inteligencie - osobitne ChatGPT (vo verziách postavených na GPT 3.5 i 4) - hýbu v súčasnosti svetom.

V rámci rozruchu, ktorý priniesli do mnohých sfér života, sa im osobitne venuje pozornosť v oblasti vzdelávania, vyjadrujúc na jednej strane nadšenie pre revolučné zmeny, avšak na strane druhej obavy z rastúceho rizika tzv. digitálnej demencie a ďalších neželaných dôsledkov.

Ako iné technológie umelej inteligencie, aj generatívne systémy môžu byť dobrým sluhom alebo zlým pánom.

Prúvodce ChatGPT pro učitele je kvalitným vkladom Andrewa Herfta (pôvodného autora) a iniciatívy AI dětem pre všetkých, ktorí majú odvahu sa s ChatGPT popasovať a spraviť z neho dobrého sluhu vo vzdelávacom procese.

Informácie o publikácii sú k dispozícii na webovej stránke Prúvodce ChatGPT pro učitele.

Sprievodca je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf priamo na stránkach iniciatívy AI dětem alebo lokálne (licencia CC BY-NC 4.0).

 

Publikované/aktualizované dňa 22.03.2023