Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy, druhá časť

Kolegovia  Mgr. Daniel Chromek CISA, CISM, CISSP, MBCI, Ing. Jaroslav Oster, Mgr. Miroslav Blšák, a Mgr. Marek Zeman, PhD. CRISC po vydarenej publikácii Učebnica informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, prvá časť, ktorá bola zameraná na osobnú bezpečnosť, prácu žiakov s mobilným telefónom a počítačom, vydali jej pokračovanie:

"Druhý diel vysvetľuje najčastejšie útoky, ktoré sú realizované pomocou sociálneho inžinierstva, následne sa venuje nastaveniu bezpečnosti v organizácii a prezentuje systém bezpečnostných noriem. Najväčšia časť knihy je venovaná implementácii normy, ktorá je v prostredí Európskej únie chápaná ako základná a to je norma ISO 27002. Autori sa zamerali na implementáciu normy v organizácii. Keďže kniha chápe organizáciu ako všeobecný pojem, je kniha vhodná ako pomôcka nielen pre štúdium problematiky na stredných školách, ale aj ako návod pre implementáciu priamo manažérmi informačnej bezpečnosti v ľubovoľnej organizácii. Teória v knihe rozvádza a nastavuje základné pravidlá, príklady sú určené na pochopenie podstaty a úlohou cvičení je získať špecifickú zručnosť pre konkrétnu časť teórie v konkrétnom prostredí.
Požiadali sme významných odborníkov na poli informačnej bezpečnosti o odborné recenzie a získali sme recenzie, ktoré posunuli knihu na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň, ďakujeme pán prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., Mgr. Július Selecký, PhD. a ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD."

Je mi cťou byť jedným z recenzentov tejto publikácie.

Ďalšie informácie o druhej časti učebnice informačnej bezpečnosti sú k dispozícii na stránkach:

 

Publikované/aktualizované dňa 22.02.2023