Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Činnosť

Technologické riešenia

Návrh, implementácia a správa technológií v oblasti infraštruktúry a softvérových riešení:

Ochrana osobných údajov (GDPR) a kybernetická bezpečnosť (KB)

Projekty v rámci Christ-Net.Sk

Dobrovoľnícka IT platforma pre kresťanské webové projekty, diecézy, farnosti a rehole.

Informačná bezpečnosť

Návrh, implementácia a správa bezpečnostných riešení, riešenie bezpečnostných incidentov.

Informačná spoločnosť

Pedagogická a výskumná činnosť v oblasti rodiacej sa informačnej spoločnosti, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie v kontexte základných práv, slobôd a duchovného života.

Umelá inteligencia

Výskumná činnosť v oblasti bezpečnosti a etiky súčasných systémov umelej inteligencie i viacerých teoretických aspektov všeobecnej umelej inteligencie smerujúcej k superinteligencii.

 

Publikované/aktualizované dňa 15.11.2023