Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Elements of AI - bezplatné online kurzy

Elements of AI je séria bezplatných online kurzov, ktoré vytvorila spoločnosť MinnaLearn a Helsinská univerzita.

"Chceli by sme osloviť čo najväčšiu skupinu ľudí a ponúknuť im poznatky o tom, čo je to umelá inteligencia, na čo ju môžeme (a nemôžeme) využívať a ako začať vytvárať metódy umelej inteligencie. Kurzy prepájajú teóriu s praktickými cvičeniami a môžete ich absolvovať vlastným tempom."

Súvisiace odkazy:

 

Publikované/aktualizované dňa 15.02.2023