Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Kontakt

Na šifrovanú a elektronicky podpísanú komunikáciu je možné využiť elektronický podpis podľa štandardu S/MIME alebo OpenPGP/GPG (môj verejný pgp/gpg kľúč).

Aktuálne informácie a postrehy uvádzam na Twitteri.

Prehlásenie

Používam legálny software -> používam slobodný software
OpenSource - slobodný a legálny

Otvorený prístup     

Tento web je zverejnený pod slobodnou medzinárodnou licenciou Creative Commons CC BY-SA 4.0 (vyžaduje sa povinnosť uvádzať pôvodného autora diela a povinnosť odvodené dielo
zdieľať pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo).
Viac informácií o licencii a použití diela: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

 

Publikované/aktualizované dňa 13.02.2023