Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Curriculum vitae

ThLic. Ing. Peter Šantavý, PhD.

Rok a miesto narodenia

1969, Skalica, Slovensko

Vzdelanie

Doplnkové vzdelanie

Doterajšie pôsobenie

Odborné znalosti

Členstvo v odborných organizáciách

 

Publikované/aktualizované dňa 17.01.2024