Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Tvorba

Prednášky, príhovory, publikačná činnosť, bezpečnosť IKT, návody pre GNU/Linux a mobilné platformy...

Novinky

Rozhovory na tému umelej inteligencie

Prednášky na tému umelej inteligencie

Monografia Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?

Prednášky na RKCMBF UK

Príhovory (homílie a kázne)

Kázne v Bratislave - Notre Dame

Akademická činnosť

Ďalšie materiály na prevzatie (predovšetkým staršie prednášky, publikačná činnosť, bezpečnosť IKT, návody pre GNU/Linux a mobilné platformy, atď.) sú k dispozícii na samostatnej stránke.

 

Publikované/aktualizované dňa 16.12.2023