Katolícky kňaz
  Kybernetická bezpečnosť
  Bezpečnosť umelej inteligencie
  Etika umelej inteligencie
  GNU/Linux
  Systémový administrátor
  Sieťový administrátor
  Ochrana dát a osobných údajov
  Slobodný softvér
  Informačná spoločnosť
  Morálna teológia

Knihy

 

ŠANTAVÝ, P.  Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán? [Druhé, rozšírené vydanie]
Bratislava: RKCMBF UK, 2024.
ISBN 978-80-88696-95-7 (paperback)
ISBN 978-80-88696-96-4 (pdf)

Druhé, rozšírené vydanie sa pripravuje.

 
__________
 

ZEMAN, M., CHROMEK, D., ŠANTAVÝ, P., ŠŤAVINOVÁ, I., ÚRODA, J. Učebnica informačnej bezpečnosti III.
OZ Preventista, 2024.
ISBN 978-80-974436-5-8 (paperback)
ISBN 978-80-974436-6-5 (pdf)

 
__________
 

ŠANTAVÝ, P.  Umelá inteligencia – dobrý sluha a zlý pán?
Bratislava: RKCMBF UK, 2023.
ISBN 978-80-88696-91-9 (pdf)

 

 

Publikované/aktualizované dňa 23.04.2024